Av. Mehmet Değirmenci

İstanbul Anadolu Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi

İstanbul Anadolu Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi yeni kurulan bir icra dairesidir. Daha önceleri normal icra dairelerinde yer alan bazı takipler…

2 hafta ago

İcra Dosyası Kapak Hesabı Öğrenme

İcra dairesi ile işi olan herkesin yada bir şekilde bir seferlik dahi işi düşmüş herkesin mutlaka kulağına gelen bir mevzudur…

4 hafta ago

2021 İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri

Çok kez konusu geçen ve sonunda yasalaşan kanun değişiklikleri yayımlandı. Bu değişiklikler önemli düzenlemeler içermekte. Yeni değişiklikler borçluya biraz daha…

7 ay ago

Haciz Nedir

    Haciz Nedir: Haciz denildiğinde aklımıza hemen ev haczi gelmektedir fakat haciz işlemi sadece ev haczini kapsamamaktadır. Haciz; İcra takibi…

1 sene ago

Benim işim Acil

İnsanlarımızın belki de en fazla yaptığı hatalardan birisi olan " acele " davranma huyundan bahsetmek istiyorum. Burası bir hukuk sitesi…

1 sene ago

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız takipler genellikle genel haciz yoluyla takip içerisinde yer alan takip türleridir ve Türkiye de mevcutta en çok kullanılan takip…

2 sene ago

Taşınmaz Haczi Ne Zaman Düşer ?

İcra ve İflas Kanunumuzun 106. Maddesi; (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md )(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/21 md.) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden…

2 sene ago

Kira Sözleşmesinde Süre

Borçlar kanunu'nun kira sözleşmelerini tanımlayan 299. Maddesini daha önce açıklamıştık. Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabiliyor. Tabi ki her kira…

2 sene ago

Kira Sözleşmesi

18/05/1955 Tarihli Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki kanunun artık yürürlükte olmaması sonrası sonrasında kira sözleşmeleri ile ilgili olarak Borçlar Kanunundaki bilgileri esas…

2 sene ago

İlamlı Takip nedir?

İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre…

2 sene ago