archives

İcra ve İflas Kanunu 103. Maddesi aşağıdaki şekildedir. Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre […]

Okumaya Devam Et  

Genel olarak birçok avukat çalıştığı adliyeyi baz alarak ilgili adliyeden o sene içinde çalışmak amacı icra dairelerinden kota alır ve kota aldığı daire ile çalışmayı tercih eder. Bu, avukatlara sürekli farklı dairelerde icra takibi yapmaksızın dosyaların tek bir daireden takip edilmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Peki kota nasıl alınır? Avukatların kota almaları için kota almak istedikleri […]

Okumaya Devam Et  

İSTANBUL …….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ; Tarih, DOSYA NO :……………….D.İŞ BEYANDA BULUNAN DAVACI : VEKİLİ : BORÇLU : KONUSU : İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin yukarıda değişik iş numarası belirtilen dosyasına ilişkin olarak ; borçlu/borçlular aleyhine ………….. tarihinde ihtiyati haciz talebinde bulunmuş idik. Ancak gördüğümüz lüzum üzerine borçlu/borçlular hakkındaki ihtiyati […]

Okumaya Devam Et  

T.C. İSTANBUL ………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO :…………………………………….. ESAS ALACAKLI : VEKİLLERİ : BORÇLU : KONU : Takipten vazgeçme. AÇIKLAMA : Yukarıda esas numarası ve tarafları belirtilen müdürlüğünüz icra dosyası ile başlatılan takipten ileride yeniden takip açma hakkımızı saklı tutarak vazgeçiyoruz. Gerekli harcın alınarak dosyadaki mevcut hacizlerin fekkini ve dosyanın kapatılarak takibe konu evrak aslının tarafımıza […]

Okumaya Devam Et  

T.C. İSTANBUL …………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: 201…../……………….Esas İtiraz Eden Borçlu : Karşı Taraf Alacaklı : Vekili : D.Konusu : Takibe, borca,faize ve yetkiye itirazlarımızdan ibarettir. İtirazlarımız : İSTANBUL ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘nün 201…./………….. Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri …………. tarihinde tebliğ aldım. İ.İ.K […]

Okumaya Devam Et  

İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya No: ……………………………….Esas İtiraz Eden Borçlu : Karşı Taraf Alacaklı : Varsa Vekili : D.Konusu : Takibe, borca ve ferilerine itirazlarımızdan ibarettir. İtirazlarımız : İSTANBUL …….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nün ……… Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri ………. tarihinde tebliğ alınmıştır. […]

Okumaya Devam Et  

İcra ve İflas Kanunumuz gereği Araç üzerine konulan hacizler 1 yıl ( 24.11.2021 tarihli değişiklikle 6 ay 1 yıl olarak değiştirilmiştir) içerisinde satış istenmediği takdirde düşüyor. Fakat bu haczin düşme mevzusu otomatik olarak olmuyor. 1 Yıllık sürenin dolmasından itibaren Borçlu tarafından aşağıdaki dilekçe gerekli şekilde doldurulup İİK 106-110 Maddeleri gereğince araç üzerindeki haczin kaldırılması talep […]

Okumaya Devam Et  

İİK 106-110 Nedir ? Güncelleme: Bu makale de yer alan bilgiler de 24.11.2021 tarihli icra ve iflas kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile değişmiştir. Artık Taşınır hacizlerinde satış isteme süresi 6 ay değil 1 yıl olacak şekilde değiştirilmiştir. Öncelikle icra ve iflas kanunu 106 ve 110. maddelerini inceleyelim. Kanunumuzun 106. maddesi, Alacaklı veya borçlu, hacizden […]

Okumaya Devam Et  

Ödeme emrinin ne anlama geldiğini daha önce yazmıştık. Ödeme emri türleri gibi itiraz süreleri de farklıdır. Ödeme emri size geldikten sonra itiraz süreniz başlayacaktır. İtiraz için süreniz, Ödeme emrinin size tebliğ edildikten sonraki gün başlar. Örneğin 30/06/2019 da ödeme emri size tebliğ edilirse itiraz süreniz 01/07/2019 da başlayacaktır. Ödeme emri size geldikten sonra itirazı yapacağınız […]

Okumaya Devam Et  

Ödeme emri; icra dairesi tarafından herhangi bir dekont, fatura, cari hesap, senet, çek, elden verilen para vb borçla ilgili olarak borçlu tarafa icra dairesince gönderilen ve borçlunun belirtilen süre içerisinde belirtilen kişilere olan borcunun ödenmesini ihtar eden belgedir. Ödeme emri; üzerinde gönderilen icra dairesi ve dosya numarası başta olmak üzere icra takibini başlatan alacaklı ismi […]

Okumaya Devam Et