Dilekçe ve Talepler

İlamsız takipler genellikle genel haciz yoluyla takip içerisinde yer alan takip türleridir ve Türkiye de mevcutta en çok kullanılan takip türüdür. Bu takibe nasıl ve ne sürede itiraz edileceği daha önce sitemizde paylaşılmıştı. İlamsız takiplerde ödeme emrine ( genellikle örnek no 7) itiraz süresi tebliğden sonraki günden başlamak üzere 7 gündür. 7. Gün tatile rastlarsa […]

Okumaya Devam Et  

İSTANBUL …….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ; Tarih, DOSYA NO :……………….D.İŞ BEYANDA BULUNAN DAVACI : VEKİLİ : BORÇLU : KONUSU : İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin yukarıda değişik iş numarası belirtilen dosyasına ilişkin olarak ; borçlu/borçlular aleyhine ………….. tarihinde ihtiyati haciz talebinde bulunmuş idik. Ancak gördüğümüz lüzum üzerine borçlu/borçlular hakkındaki ihtiyati […]

Okumaya Devam Et  

T.C. İSTANBUL ………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO :…………………………………….. ESAS ALACAKLI : VEKİLLERİ : BORÇLU : KONU : Takipten vazgeçme. AÇIKLAMA : Yukarıda esas numarası ve tarafları belirtilen müdürlüğünüz icra dosyası ile başlatılan takipten ileride yeniden takip açma hakkımızı saklı tutarak vazgeçiyoruz. Gerekli harcın alınarak dosyadaki mevcut hacizlerin fekkini ve dosyanın kapatılarak takibe konu evrak aslının tarafımıza […]

Okumaya Devam Et  

T.C. İSTANBUL …………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: 201…../……………….Esas İtiraz Eden Borçlu : Karşı Taraf Alacaklı : Vekili : D.Konusu : Takibe, borca,faize ve yetkiye itirazlarımızdan ibarettir. İtirazlarımız : İSTANBUL ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘nün 201…./………….. Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri …………. tarihinde tebliğ aldım. İ.İ.K […]

Okumaya Devam Et  

İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya No: ……………………………….Esas İtiraz Eden Borçlu : Karşı Taraf Alacaklı : Varsa Vekili : D.Konusu : Takibe, borca ve ferilerine itirazlarımızdan ibarettir. İtirazlarımız : İSTANBUL …….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nün ……… Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri ………. tarihinde tebliğ alınmıştır. […]

Okumaya Devam Et  

İcra ve İflas Kanunumuz gereği Araç üzerine konulan hacizler 1 yıl ( 24.11.2021 tarihli değişiklikle 6 ay 1 yıl olarak değiştirilmiştir) içerisinde satış istenmediği takdirde düşüyor. Fakat bu haczin düşme mevzusu otomatik olarak olmuyor. 1 Yıllık sürenin dolmasından itibaren Borçlu tarafından aşağıdaki dilekçe gerekli şekilde doldurulup İİK 106-110 Maddeleri gereğince araç üzerindeki haczin kaldırılması talep […]

Okumaya Devam Et  

İİK 106-110 Nedir ? Güncelleme: Bu makale de yer alan bilgiler de 24.11.2021 tarihli icra ve iflas kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile değişmiştir. Artık Taşınır hacizlerinde satış isteme süresi 6 ay değil 1 yıl olacak şekilde değiştirilmiştir. Öncelikle icra ve iflas kanunu 106 ve 110. maddelerini inceleyelim. Kanunumuzun 106. maddesi, Alacaklı veya borçlu, hacizden […]

Okumaya Devam Et