Haciz Nedir

()

    Haciz Nedir: Haciz denildiğinde aklımıza hemen ev haczi gelmektedir fakat haciz işlemi sadece ev haczini kapsamamaktadır. Haciz; İcra takibi açılıp borçluya ödeme emri tebliğ edildikten sonra borçlunun itirazı olmaması veya itirazı sonucu mahkemeye açılan davanın alacaklı tarafından kazanılması sonrasında borçlunun alacağı ödememesi neticesinde tüm mal varlığına alacaklının talebi ile İcra Müdürlüğünce işlenen şerhtirdir. Haciz sadece mal varlığına uygulanabileceği gibi borçlunun maaşına, banka hesaplarına, 3. kişiden alacaklarına da işlenebilmektedir.

    1. Maaş Haczi:

Borçlunun çalışmakta olduğu iş yerine alacaklının talebi ile maaşının 1\4’ünün borç bitene kadar kesilmesi için yazılan haciz yazısıdır. Borçlunun çalışmakta olduğu iş yerine yazılan bu yazıya iş veren 7 gün içerisinde bir cevap vermek zorundadır, eğer cevap vermez ise iş veren borçlu hale gelir ve gün itibariyle var olan borç miktarından sorumlu olur. Alacaklı talep eder ise iş veren dosyaya borçlu olarak eklenir ve dosyanın asıl borçlusu için uygulanan bütün hacizler iş veren için de uygulanır.

    2. Taşınmaz Haczi:

Alacaklının talebi ile borçlunun taşınmaz mal varlığı (takbis) sorgusu yapılarak adına kayıtlı taşınmazlara haciz şerhi işlenir ve şerh 1 yıl süre ile aktiftir. 1 yıl içerisinde bu taşınmaza ait satış talebi olmaz ya da süre bitiminde tekrar haczi istenmez ise haciz şerhi düşmüş olur. Yani haciz borçlunun talebi halinde İİK 106-110 Maddeleri gereği İcra Müdürlüğünce kaldırılır.

    3. Taşınır Haczi:

Alacaklının talebi ile borçlunun adına kayıtlı araçları sorgulanarak İcra Müdürlüğünce araçları üzerine haciz şerhi işlenir ve şerh 6 ay süre ile aktiftir. 6 ay içerisinde bu araca ait satış talebi olmaz ya da süre bitiminde tekrar haczi istenmez ise haciz şerhi düşmüş olur. Yani haciz borçlunun talebi halinde İİK 106-110 Maddeleri gereği İcra Müdürlüğünce kaldırılır.

    4. Banka Haczi:

Alacaklının talebi ile borçlunun maaş hesabı hariç diğer hesaplarına bloke ve haciz şerhi işlenmek üzere İcra Müdürlüğünce yazılan haciz ihbarnamesidir. Bu ihbarnameye 89\1 haciz ihbarnamesi denilir. İlgili banka bu ihbarname kendilerine ulaştıktan sonra 7 gün içerisinde borçlunun bankada bulunan hesabı var ise bu hesabı ve bu hesapda bulunan para miktarını, haciz şerhi işlendiğini, borçlunun hesabı yoksa hesabı olmadığını İcra Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Eğer ilgili banka bu bildirimi yapmaz ise yine alacaklının talebi ile bankaya 89\2 haciz ihbarnamesi yani eğer bildirimde bulunmaz ise bankanın borçlu hale geleceğini bildiren bir ihbarname gönderilir. Banka bu ihbarnameye de 7 gün içerisinde cevap vermez ise 89\3 haciz ihbarnamesi yani bankanın artık borçlu hale geldini bildirir ihbarname gönderilir, banka artık bu aşamadan sonra ancak mahkemeye dava açarak bu durumdan kurtulabilir.

5. 3.Şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz:

Aslında mantık olarak banka haciz işlemi ile aynı mantıkdadır. Borçlunun özellikle şirket olması halinde alacaklının başvurabileceği bir yöntemdir. Borçlunun başkalarından alacağı üzerine konulan hacizdir. Örneğin; borçlu çiftçi ise ürünlerini verdiği tüccara 89\1 haciz ihbarnamesi gönderilerek alacaklarının borçluya değil icra dosyasına ödenmesi gerektiği bildirilir. Ya da borçlunun kirada bir gayrimenkulü var ise kiracıya 89\1 yazılarak bundan sonraki kira alacağını borçluya değil icra dosyasına yatırması gerektiği bildirilir. Aynı banka haczi işlemleri gibi aşamaları uygulanır.

Bu yazıyı ne kadar beğendiniz?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama Puan / 5. Oy Sayısı

Bu yazıya henüz puan verilmemiş

Bu gönderiyi faydalı bulduğunuz için...

Bizi sosyal medyada takip edin!

Bu yazının sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu gönderiyi nasıl iyileştirebileceğimizi söyleyin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.