Takibe, borca ve ferilerine itiraz dilekçesi


İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE
Dosya No: ……………………………….Esas

İtiraz Eden Borçlu
:

Karşı Taraf Alacaklı
:

Varsa Vekili
:

D.Konusu
:
Takibe, borca ve ferilerine itirazlarımızdan ibarettir.

İtirazlarımız
:

İSTANBUL …….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nün ……… Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri ………. tarihinde tebliğ alınmıştır. İ.İ.K uyarınca yasal süresi içinde takibe, borca ve tüm ferilerine itirazlarımızı sunmaktayız.

BORCA İTİRAZIMIZ VARDIR

Alacaklı tarafa…………. TL bir ………(neyden kaynaklı ise) borcum bulunmamaktadır. Dolayısıyla takip konusu borca itiraz ediyorum. Ayrıca işlemiş faize de itiraz ediyorum.

Haksız ve hukuka aykırı olarak başlatılan takibe, borca ve tüm fer’ilerine yasal süresi içerisinde itiraz ederek takibin durdurulmasını talep etmekteyim.

Netice ve Talep
:
Yukarıda arz ve izah edildiği üzere; takibe, borca ve fer’ilerine yapmış olduğumuz itirazlarımın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederim. 01/10/2019

Borca İtiraz Eden

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *