Hukuksal Haber

İcra dairesi ile işi olan herkesin yada bir şekilde bir seferlik dahi işi düşmüş herkesin mutlaka kulağına gelen bir mevzudur İcra Dosyası Kapak Hesabı. Diğer adıyla icra dosya borcu öğrenme ile ilgili bilgileri ele alalım. A kişisinin B kişisinden bir alacağı vardır. Bunun için Avukat olan Z’ye başvurur. Z icra takibine başlar. B, borcunu ödemek […]

Okumaya Devam Et  

Çok kez konusu geçen ve sonunda yasalaşan kanun değişiklikleri yayımlandı. Bu değişiklikler önemli düzenlemeler içermekte. Yeni değişiklikler borçluya biraz daha fazla hak tanımaktadır. Örneğin alacaklının satış istemesiyle birlikte tüm masrafı peşinen yatırmak zorunda olması, Borçluya da satış için süre verilmesi gibi yenilikler mevcuttur. Genellikle değişikliklerin çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca bir kaç hususa eleştiri getirmek […]

Okumaya Devam Et  

    Haciz Nedir: Haciz denildiğinde aklımıza hemen ev haczi gelmektedir fakat haciz işlemi sadece ev haczini kapsamamaktadır. Haciz; İcra takibi açılıp borçluya ödeme emri tebliğ edildikten sonra borçlunun itirazı olmaması veya itirazı sonucu mahkemeye açılan davanın alacaklı tarafından kazanılması sonrasında borçlunun alacağı ödememesi neticesinde tüm mal varlığına alacaklının talebi ile İcra Müdürlüğünce işlenen şerhtirdir. Haciz […]

Okumaya Devam Et  

İcra ve İflas Kanunumuzun 106. Maddesi; (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md )(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/21 md.) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir demektedir. Kanunun 106. Maddesinin başlığı ise SATIŞ TALEBİDİR. Buradan çıkacak sonuç hacizli taşınmazın satışının 1 yıl içerisinde […]

Okumaya Devam Et  

Borçlar kanunu’nun kira sözleşmelerini tanımlayan 299. Maddesini daha önce açıklamıştık. Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabiliyor. Tabi ki her kira sözleşmesinde aynı zamanda bir de süre mevcut. Çünkü Kiralayan ( genelde mal sahibi ) Sahibi olduğu gayrimenkul yada menkülün kullanımı devretmektedir. Elbette bu sınırsız olmayacak ve bir süreye tabi olacaktır. Fakat bu süreden kasıt mutlaka […]

Okumaya Devam Et  

18/05/1955 Tarihli Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki kanunun artık yürürlükte olmaması sonrası sonrasında kira sözleşmeleri ile ilgili olarak Borçlar Kanunundaki bilgileri esas alacağız. Yeni Borçlar Kanunumuz Kiracıyı koruyan düzenlemelere çok geniş yer vermiştir. Kiralayanın önceki dönemlerde keyfi davranışlarını önlemek isteyen Kanun Koyucu, yeni kanunda Kiracıya gerçekten geniş haklar tanımıştır. Kira sözleşmesi Nedir? Borçlar Kanunu’ndan aynen alıntılandığı gibi […]

Okumaya Devam Et  

İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre dava sonunda verdiği karar istinaden taraf ya da taraflar avukatına belirli miktarda vekalet ücreti, yargılama gideri, masraf ya da harç alacağı hükmeder. Bu alacaklara istinaden de mahkemenin ilamı gereği taraf avukatı ya da avukatları yasal […]

Okumaya Devam Et  

İcra ve İflas Kanunu 103. Maddesi aşağıdaki şekildedir. Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre […]

Okumaya Devam Et  

Genel olarak birçok avukat çalıştığı adliyeyi baz alarak ilgili adliyeden o sene içinde çalışmak amacı icra dairelerinden kota alır ve kota aldığı daire ile çalışmayı tercih eder. Bu, avukatlara sürekli farklı dairelerde icra takibi yapmaksızın dosyaların tek bir daireden takip edilmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Peki kota nasıl alınır? Avukatların kota almaları için kota almak istedikleri […]

Okumaya Devam Et  

İSTANBUL …….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ; Tarih, DOSYA NO :……………….D.İŞ BEYANDA BULUNAN DAVACI : VEKİLİ : BORÇLU : KONUSU : İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin yukarıda değişik iş numarası belirtilen dosyasına ilişkin olarak ; borçlu/borçlular aleyhine ………….. tarihinde ihtiyati haciz talebinde bulunmuş idik. Ancak gördüğümüz lüzum üzerine borçlu/borçlular hakkındaki ihtiyati […]

Okumaya Devam Et