Makale ve Yazılar

En güncel hukuki görüş ve bilgiler

İCRA DAİRESİNİN WHATSAPP HESABI OLMAZ. TELEGRAM HESABI OLMAZ. HAFTASONU ÇALIŞMAZ. GECE 2 DE ÇALIŞMAZ. İstanbul Anadolu Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi yeni kurulan bir icra dairesidir. Daha önceleri normal icra dairelerinde yer alan bazı takipler çok fazla olması ve işlemlerin aynı olması sebebiyle bir icra dairesi altında toplanmasına karar verilmiştir. Örneğin elektrik aboneliği, GSM aboneliği ya […]

Okumaya Devam Et  

İcra dairesi ile işi olan herkesin yada bir şekilde bir seferlik dahi işi düşmüş herkesin mutlaka kulağına gelen bir mevzudur İcra Dosyası Kapak Hesabı. Diğer adıyla icra dosya borcu öğrenme ile ilgili bilgileri ele alalım. A kişisinin B kişisinden bir alacağı vardır. Bunun için Avukat olan Z’ye başvurur. Z icra takibine başlar. B, borcunu ödemek […]

Okumaya Devam Et  

Çok kez konusu geçen ve sonunda yasalaşan kanun değişiklikleri yayımlandı. Bu değişiklikler önemli düzenlemeler içermekte. Yeni değişiklikler borçluya biraz daha fazla hak tanımaktadır. Örneğin alacaklının satış istemesiyle birlikte tüm masrafı peşinen yatırmak zorunda olması, Borçluya da satış için süre verilmesi gibi yenilikler mevcuttur. Genellikle değişikliklerin çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca bir kaç hususa eleştiri getirmek […]

Okumaya Devam Et  

    Haciz Nedir: Haciz denildiğinde aklımıza hemen ev haczi gelmektedir fakat haciz işlemi sadece ev haczini kapsamamaktadır. Haciz; İcra takibi açılıp borçluya ödeme emri tebliğ edildikten sonra borçlunun itirazı olmaması veya itirazı sonucu mahkemeye açılan davanın alacaklı tarafından kazanılması sonrasında borçlunun alacağı ödememesi neticesinde tüm mal varlığına alacaklının talebi ile İcra Müdürlüğünce işlenen şerhtirdir. Haciz […]

Okumaya Devam Et  

İnsanlarımızın belki de en fazla yaptığı hatalardan birisi olan ” acele ” davranma huyundan bahsetmek istiyorum. Burası bir hukuk sitesi ve hukuk haberleri yer alır elbette. Kesinlikle olayı şahsileştirmeden bir şeyler anlatmak isterim. Dediğimiz gibi burası bir hukuk sitesi ise sadece hukuk haber ve bilgileri olmalıdır. Fakat bu bir istisna olsun. Mazur görünüz. An itibariye […]

Okumaya Devam Et  

İlamsız takipler genellikle genel haciz yoluyla takip içerisinde yer alan takip türleridir ve Türkiye de mevcutta en çok kullanılan takip türüdür. Bu takibe nasıl ve ne sürede itiraz edileceği daha önce sitemizde paylaşılmıştı. İlamsız takiplerde ödeme emrine ( genellikle örnek no 7) itiraz süresi tebliğden sonraki günden başlamak üzere 7 gündür. 7. Gün tatile rastlarsa […]

Okumaya Devam Et  

İcra ve İflas Kanunumuzun 106. Maddesi; (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md )(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/21 md.) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir demektedir. Kanunun 106. Maddesinin başlığı ise SATIŞ TALEBİDİR. Buradan çıkacak sonuç hacizli taşınmazın satışının 1 yıl içerisinde […]

Okumaya Devam Et  

Borçlar kanunu’nun kira sözleşmelerini tanımlayan 299. Maddesini daha önce açıklamıştık. Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabiliyor. Tabi ki her kira sözleşmesinde aynı zamanda bir de süre mevcut. Çünkü Kiralayan ( genelde mal sahibi ) Sahibi olduğu gayrimenkul yada menkülün kullanımı devretmektedir. Elbette bu sınırsız olmayacak ve bir süreye tabi olacaktır. Fakat bu süreden kasıt mutlaka […]

Okumaya Devam Et  

18/05/1955 Tarihli Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki kanunun artık yürürlükte olmaması sonrası sonrasında kira sözleşmeleri ile ilgili olarak Borçlar Kanunundaki bilgileri esas alacağız. Yeni Borçlar Kanunumuz Kiracıyı koruyan düzenlemelere çok geniş yer vermiştir. Kiralayanın önceki dönemlerde keyfi davranışlarını önlemek isteyen Kanun Koyucu, yeni kanunda Kiracıya gerçekten geniş haklar tanımıştır. Kira sözleşmesi Nedir? Borçlar Kanunu’ndan aynen alıntılandığı gibi […]

Okumaya Devam Et  

İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre dava sonunda verdiği karar istinaden taraf ya da taraflar avukatına belirli miktarda vekalet ücreti, yargılama gideri, masraf ya da harç alacağı hükmeder. Bu alacaklara istinaden de mahkemenin ilamı gereği taraf avukatı ya da avukatları yasal […]

Okumaya Devam Et