İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği


T.C. İSTANBUL ANADOLU ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

DOSYA NO : 2019/…………….. ESAS

BEYANDA BULUNAN BORÇLU :

T.C.K.N. :

ADRES :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

KONUSU : Borca itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda yazılı dosya numaranızdan gönderilen örnek no 7 ödeme emri …………….. tarihinde bize ulaşmıştır. Süresi içerisinde itirazlarımı sunarım.

Dosyada alacaklı görünen tarafa hiç bir borcum yoktur. İşbu sebeple İcra takibinde gönderilen ödeme emrine, ödeme emrindeki borca, işlemiş faize ve faiz oranına ve ferilerine itiraz ediyorum.

SONUÇ ve TALEP:

İtirazlarımın kabulü ile icra dosyasının durdurulmasına karar verilmesini talep ederim.

Borçlu Adı Soyadı

TC: …………

İmza

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *