İİK 106-110 md Gereğince Gayrimenkul/Taşınmaz Haczi Kaldırma Talebi


İİK 106-110 Nedir ?

Öncelikle icra ve iflas kanunu 106 ve 110. maddelerini inceleyelim. Kanunumuzun 106. maddesi, Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir. demektedir. Madde özetinden anlaşılacağı üzere Eğer haczedilen şey taşınmaz ise Haciz tarihinden itibaren 1 yıl, Taşınır ise Haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satışı istenmelidir. Bu süre içerisinde mutlaka satış istenmelidir. Bu süre hak düşürücü süredir ama zamanaşımı ile karıştırılmamalıdır. Örneğin 11. ayda gayrimenkulun satışını isteyen alacaklı bu satış talebinden vazgeçerse süre yeniden başlamamakta, aksine ilk haciz konduğu tarihten itibaren süre işlemeye devam etmektedir.

İcra ve iflas kanunu 106. Maddesi açıkça haciz konulan bir taşınır yada taşınmazın hangi süre içerisinde satışının isteneceğini belirtmiştir.

Süresi İçerisinde Satış İstenmezse Ne Olur ?

Bu konuda da karşımıza iik 110. Madde çıkmaktadır. İcra ve İflas Kanunu 110. Madde Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. demektedir. Yani 106. Madde de belirtilen süre içerisinde satış istenmezse O mal üzerindeki haciz otomatik olarak kalkacaktır. Kanun maddesi bunu icra müdürünün insiyatifine bırakmamıştır ve kesin olarak emredici bir kural koymuştur.

Haciz Kendiliğinden Kalkar mı?

Süresi geçen haciz hala günümüzde tapu ve araç takyidatlarında haciz şerhi olarak görünmekte. Oysa Kanun bunun için net bir süre vermiş ve haczin süresi içerisinde satış istenmezse otomatik olarak kalkacağını belirtmiştir. Peki o halde İİK 106-110 Gereği Haciz Kaldırma Talebi neden var ?

İcra dairesi örneğin 1 koltuğun üzerine haciz koymuş olsun ve 6 ay içerisinde satış istenmemiş olsun. Bu durumda İİK 110. Madde gereği haciz otomatik olarak kalkacaktır. Fakat haczedilen şey bir araç yada gayrimenkul ise durum değişecektir. Bu durumda haczi koyan yine İcra müdürlüğü olsa da bu haczi tapuya işleyen ve beyanlar hanesinde görünmesini sağlayan tapu dairesi olduğu için bu haczin düştüğünü bir şekilde tapu dairesine bildirmek gerekecektir. İşte İİK 106-110 Maddeleri gereği haciz kaldırma yazısı bu yüzden yazılmakta ve ilgili tapu müdürlüğüne yazı gönderilmektedir. İİK 106 110 Haciz Kaldırma talebi örneği aşağıdaki gibidir.

T.C
İSTANBUL ANADOLU …… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

HACZİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU                              :

AÇIKLAMALAR                 :

Müdürlüğünüz yukarıda numarası belirtilen dosyasında borçluyum. Adıma kayıtlı ve aşağıda listelenen taşınmazlarım üzerine dosyanız sayısından ………….. tarihinde …………… yevmiye no ile haciz konulmuştur.

Taşınmaz 1 :

Taşınmaz 2 :

Taşınmaz 3 :

Bu haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                             : İcra dosyası ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER        : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda kısaca açıklanan ve yukarıda bilgileri belirtilen gayrimenkullerim üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek ……………………………. (ilgili) Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim.01/10/2019

Talepte bulunan borçlu

Adı ve Soyadı

TCKN

İmza

Talebinize Kimlik fotokopisi de ekleyerek icra dairesine sunmanız gerekir.

Bir cevap yazın 105

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ender murat gülüm

Ender murat gülüm

Mehmet bey Ben Erzurumdan Ender Geçen yıl izmirde küçük bir dükkan satın aldım.Dükkanın üzerinde 1999 yılından kalma 2 adet ihtiyati haciz vardı.Dükkanı satan şahıs herhangi bir borcun olnadığını sõyledi.Borç olsa dahi zaman aşımına uğradığını sõyledi.Bende birkaç kişiye danışarak zaman aşımını teyit ederek dükkanı aldım.Bunun için istanbul 12. Icaraya gittim disya inga olmuş.icraların kalkması için dilekçe yazdım fakat icra hacizleri kaldırmadı ne yapmam gerekir yardıncı olursanız sevinirim.saygılar

mehmet avcı

mehmet avcı

mehmet bey benim maaşımda haciz var her ay düzenli kesinti yapılıyor babadan kalma tarlaya şerh konmuş borcum bitmek üzere tapu üzerindeki haczi kaldırmam mümkünmü acaba teşekkür ederim saygılarımla

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Tapu üzerindeki haczi kaldırmanın tek yolu Tapunun değerinin yüksek olmasıdır. öbür türlü borç bitene kadar tapu üzerindeki haczi kaldıramazsınız. Ya da satış isteme süresi geçerse haciz düşer.

Şahin

Şahin

Merhaba mehmet bey benim bir motorsokletim var üzerinde bankalara olan borcundan dolayı hacizler var borçları ödeme durumum da yok imkansız motorsiklet kullanabilir durumda değil boşu boşuna sigorta ve muayene yaptırmak istemiyorum bu aracı nasıl hurdaya çıkarabilirim

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

İşin icra kısmı ile ilgili konuşabilirim. Hurdaya çıkarma konusunda ne yazık ki bilgim yok

EmirEmir

EmirEmir

Merhabalar. 2010 yılında yakalanarak yediemin parkına çekilen bir aracım var. Şahsi borçtan dolayı olan dosya yakalama şerhi koymuş baska hacizlerde var. Icra dan haczdilmesine rağmen mtv borcu bu zamana kadar işledi. Vargı dairesine aracın satış islemi için dilekçe yolladim. Ancak yakalama şerhi koyan şahsi dosyanın alacaklisinin satış istemesi gerektiğini söyledi. 10 yıldır da adam satış istemiyor araca hem borç biniyor hem değer kaybediyor. Yakalama düşmüş ise bu aracı alabilirmiyim. Yada satışını nasıl sağlarım

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Borçlu da icra dairesine başvururak hacizli malın satışını talep edebilir. İcra dairesine başvurarak bu aracın satılmasını istediğinizi belirtin

Emir sarıoğlu

Emir sarıoğlu

Mehmet bey merhabalar değeri 2 milyon lira olan bir dükkan satin aldım üzerinde yaklaşık 60 adet toplamda 6 milyonluk haciz vardi.Avukatım 2 milyon civarında yenileyenler ve satiş avansı yatıranların borcunu ödememiz gerektiğini kalan 4 milyon civarında borclarin satiş açamadı yatırmadıgını ve yıllardır yenilenmediğini söyledi ve bu şekilde tapuyu devir alıp 1 yıl sonra borçlu adına başvuru yapıp hacizleri kaldıranımızı söyledi 2 ay sonra bir yıl doluyor.borçlar kalktıktan sonra bir sorun yaşarmıyım. Düşen 30 dosyanın 10 u Kapalı 10 açık gözüküyor maaş takibi yapılıyormuş satış avansı yok yenileme yok şimdiden teşekkür ederim

Admin

Admin

Satış gerçek bir satış olduktan sonra problem olmaz

Selman DEMİRHAN

Selman DEMİRHAN

Mehmet bey merhabalar.
2012 yılından kalma dosya durumu karar çıkmış, Dava türü İhtiyati Haciz. borçlu borcunu ödemiş e devletten ve tapudan bakınca taşınmazın üzerinde ihtiyati haciz görünüyor. Alacaklı Ziraat bankası dosya ile ilgilenen av. artık Ziraat bankası avukatı değil ve yakınlarda değil derdimizi anlatamıyoruz. İcra müdürlüğüne gidiyoruz alacaklı dilekçe yazıp başvuracak diyor. Ziraat bankasına gidiyoruz kendiniz dilekçe verin diyor. İhtayati haciz olduğu için icra müdürlüğü alacaklının dilekçesi kabul olmuyor diyor. Lütfen bir açıklama yapın arada kaldık işlerimizi yapamıyoruz bu yüzden. Şimdiden teşekkürler.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

İhtiyati haciz olduğu için alacaklının değil de borçlunun dilekçesi kabul olmaz. Bu durumda borç ödenmiş ve evrağınız da varsa takibin iptalini talep edin yada ihtiyati hacze itiraz edin. Ama bundan önce avukata özellikle ulaşıp bu durumu anlatmanızda fayda vardır

YUSUF sezer

YUSUF sezer

Hisseli gayrimenkul üzerinde 10 yıllık haciz görülüyor.iik 106 ve 110 maddeleri gereği
Ilgili icra dairesine dilekce vermek suretiyle
Hacizler kalkarmi?

Not Dosya borcu ödenneniştir
VERECEĞİNİZ BİLGİLER İÇİN ŞİMDİDEN TŞK.EDERİM.

YUSUF sezer

YUSUF sezer

Hisseli gayrimenkul üzerinde 10 yıllık icra takibi
Bulunmaktadır. iik madde 106 ve 110 gereğince ilgili icra dairesine dilekce verme
Halinde haciz kalkarmi?
Not: dosya borcu ödenmemistir
Vereceğınız bilgiler için tsk.eder iyi günler dilerim.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Satış istenmemişse evet kalkar. Son 1 yıl içinde haciz yenilenmemiş yada satış istenmemişse sorun yoktur.

FAHRETTİN ALKAN

FAHRETTİN ALKAN

Mehmet bey mrb.
Amcam zamanında esnaflık yapıyordu ve malesef iflas etti. Devlete ait vergi elektrik borçları var. Zamanın da ondan aldığımız bir araç var fakat satış amcamın adına. Araç üzerinde yakalama var. Araç kapıda çürüyor. Bu araç hakkında İİK 106 ve 110. Maddeleri uygulayıp aracı kendi üzerime alabilirmiyim. Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Devlet alacağında haciz düşme pek olmaz. Özel alacaklarda 106-110 uygulayabilirsiniz

Kerime Atalay

Kerime Atalay

Vergi dairesine 2004- 2009 arasi borcum var
Stopaj ,damga ,gelir verhisi ,usulsuzluk v.s.
Banka hesaplarima E haciz en son 26.1.2018 de hsciz konmus
E devlettten baktigimda vergi borcu gozukmuyor.E hacizleri kaldirabilirmiyim.Ayrica(babam ve ben iki ortak) ltd.sti .oldugundan babamin tarlasina da haciz konmus.IIK 106 ve110.madde ile dilekce yazabilirmiyim.Yardimci olabilirmisiniz?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Hayır. Vergi borcunuzdan dolayı koyulmuş haczin satış istenmediğinden ötürü kalkması mümkün değildir. İcra ve iflas kanunu 106-110. maddeleri özel hukuk alacakları hakkında uygulanabilir

Savas

Savas

meehmet bey adima 8 adet icra dosyasi var üzerime mal varligi yok ve üzerinden 3 yil geçti ve şimdi 106 ve 110 maddesi geçerli olurmu

Admin

Admin

106-110. maddeleri haciz uygulanmışsa ve haciz uygulanan mal üzerinde geçerlidir. İcra dosyası 106-110 a göre düşmez

izzet sepici

izzet sepici

50 mirasçısı olan bir arsa taşınmazı almak için uğraşıyorum.
mirasçılardan biri 1973 yılında ölmüş intikal yapılmamış. belediye borcunu öğrendiğimizde tapu da ölen kişinin 2019 yılından taşınmazda haciz olduğunu öğrendim. tapu dairesine gittiğimde 3900 tl termal firmasının haczi karşımıza çıktı. mirasçılarına sorduğumda böyle bir borcun olmadığını söylediler tapu da ki İstanbul 2. icra da bulunan haczi nasıl kaldırabilirim.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

1 yıl satış isteme süresi dolmuşsa ve satış istenmediyse borçlulardan birisi dilekçe verip haczi kaldırabilir.

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

Merhaba 2011 yılında bir daire sattım.Alan kişi satın almaya dayalı tapu iptal ve tescil davası açtı ve 9 yıl sonra kazandı.aramızdaki satışı iptal etti Ödediği parayı faizi ile icra dairesine ödedim..tapu tescili için gittiğimde tapu kaydında 2013 den başlayan 8 adet icra şerhi 3 adet kamu haczi olduğunu öğrendim ..madde 106-110 a göre üçüncü şahıs olarak mahkeme kararı ile icra dairelerine dilekçemi verdim sonucunu bekliyorum en son şerh 2019 yılı 4 üncü aya ait..üç sorum var 1-bu dilekçeler reddedilirse yani son 1 yıl içinde satış isteyip harç yatırmışlarsa alacaklılar bu icralar ne zaman düşer..2- benim bu tapuyu borçları ile kabul etmem aleyhime ne gibi sonuçlar doğurur? Maaşıma haciz gelir mi yada alacaklılar bu borcu benden isteyebilir mi yada tapunun satışını benden talep ederim 3-kamu hacizleri mahkemenin tapuyu adıma tescile verdiği kararla düşer mi?
Yada nasıl bir yol izlemeliyim..şimdiden teşekkür eder .Allah ne dileğiniz varsa versin ..bizim gibi çaresiz insanlara ışık tuttuğunuz için

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Mahkeme kararında tapunun tekrar sizin adınıza tesciline karar vermiş ve önceki satışı İPTAL ETMİŞTİR. haliyle o şahsa ait borçlardan sizin sorumlu olmanız düşünülemez. Burda 1 olumsuz durum şu olabilir ki her icra dosyası için şikayet yoluna giderek dava açmak. Aslında sizin yapacağınız şey gerçekte İSTİHKAK DAVASI açmaktır. İlk iş İcra ve iflas kanunu 106-110 Maddeleri gereği mümkünse borçlunun eliyle haczin düşürülmesini isteyin. Olmazsa aynı talebi siz açın. Bu da olmazsa şikayet yoluna giderek ve borçluyu da davalı olarak göstererek bir nevi istihkak davası açın. Fakat bu davaları her icra dosyası için ayrı ayrı açmanız gerekecek.

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

Teşekkür ederim ..tek dava üzerinde tapu üzerindeki haciz koyan lehtarları ve borçluyu göstermek uygun olmaz mı? Birde kamu haczi aramızdaki satış iptal olduğu için düşmez mi?vergi dairelerine hangi kanundan yararlanarak haczin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe verilebilir..malum kamu hacizleri 106-110 ü bağlamıyor

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Tek dava ile olmaz.Her takip için 1 tane daha uygun. Kamu alacakları için 2481 Sayılı amme alacaklarının tahsil üsulü hakkında kanundan faydalanabilirsiniz.

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

Mehmet bey merhaba tekrar rahatsız ettim sizi satışı iptal olan ve adıma tescil edilen tapu için tapu tescili için müracaat ettim şimdi beni hacizli ve ipotekli bir şekilde tapuyu devir aldım diye imza attırmak istiyor tapu dairesi bu imzayı atarsam maaşıma yada evime haciz gelir mi önceki malikin borçlarından dolayı ..yoksa sadece tapuyu satmaları ile mi sınırlama kalır

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Sadece tapu ile sınırlıdır. Şahsi bir borca dönüşmez

Ahmet

Ahmet

Merhaba Mehmet bey borçlu adına benim tapumun üzerinde kamu haczi var..borçlu borcu yapılandırdı..haczi kaldırmak içim üçüncü şahıs olarak hangi kanun maddesinden yararlanarak nasıl bir dilekçe yazmalıyım..Teşekkür ederim

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Kamu haczini kaldıramazsınız

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

Merhaba Mehmet Bey Nakil vasıtaları vergi dairesine gittim mahkeme kararı olduğunu ve kesinleştiğini müdüre bildirdim dilekçemi verdim.direk haczi kaldırdılar.fakat kahramanmarasta bulunan vergi dairesine verceğim dilekçe Kamu alacakları için 2481 Sayılı amme alacaklarının tahsil üsulü hakkında kanunun hangi maddesine göre talepte bulunmalıyım ..Birde tapu üzerinde bulunan ipotek için madde 150/c ye göre ipoteğin paraya çevrilmesi istenmiş. bankanın bu ipoteği satış iptal olduğu için düşmez mi.satış anında satış ile birlikte var olan bir durum çünkü…size minnettarım ..teşekkürler

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

TAPUYU GİDİP BU BORÇLAR VARKEN ÜZERİME TESCİL İÇİN BAŞVURMAM DOĞRU OLUR MU.MAHKEME KARARININ İNFAZINI YERİNE GETİRİN DEMEM DOĞRU OLUR MU.YOKSA BU HACİZ VE İPOTEKLER TEMİZLENİNCE Mİ BU TALEBİ YAPMALIYIM.TAPU MÜDÜRÜ BORÇLARI İLE KABUL EDİYORUM GİBİ BİR KAĞIT İMZALATMAK İSTİYOR ÇÜNKÜ.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Tapu müdürü böyle bir kağıdı imzalatamaz. Siz mahkemeden tapu müdürlüğüne yazı yazılmasını isteyin

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun da böyle bir hüküm yok. Vergi dairesi elinden geldikçe zorlamaya çalışıyor. Dava açmanız gerekir

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

Mehmet bey merhaba daha önceki sorularım da belirttiğim gibi.. sattığım evi geri iade ettiler satış iptal oldu ama benim sattığım zaman karşı taraf kredi çektiği için tapu üzerine ipotek konulmuş tu bu ipotek borcunu da ödememiş şu anda borç duruyor ve banka ile görüştüğüm zaman borçtan sizde sorumlusunuz diyor bu durumda bu borçu benim kaldırmam için ne yapmam gerekiyor..yardımlarınız için tekrar tekrar teşekkür ederim

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Dediğim gibi satış iptal ise, çekilen kredi dolayısı ile konulan ipotek de iptal olur. Hata sizin değil. Banka bunu sizden talep edemez. Dava açmanız şart

Ahmet Seyhan

Ahmet Seyhan

Mehmet bey teşekkür ederim çok çok sağ olun varolun son olarak sizden bir ricam daha var bununla ilgili yani mahkeme kararı ile iptal olan tapunun satış anında kredi için konulan ipotek, satış iptal olduğu için hükümsüzdür ü kanuna dayandıracağım yasal bir kanun maddesi yada Yargıtay kararı var mı 🙏🙏🙏🙏🙏iyi ki varsınız

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Burada bankanın iyi niyetli olup olmadığı önem arz ediyor
T.C.
YARGITAY
23.HukukDairesi
ESAS NO:2014/9089
KARAR NO:2014/7785
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ:19/02/2013
NUMARASI:
ASIL VE BİR. DAVADA
DAVACILAR:Vekilleri Av. Afşın Burak ÖZTÜRK
ASIL DAVADA
DAVALILAR:
BİR. DAVADA
DAVALILAR: 2-T.Garanti
Bankası
A.Ş.
3-Aydın Belediye Başkanlığı
4-T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescile ilişkin asıl, şerhlerin kaldırılmasına ilişkin
birleşen davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın
kısmen kabulüne, birleşen davanın reddineyönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve
birleşen davada davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü.
-K A R A R-
Asıl davada davacılar vekili, taraflar arasında imzalanan 06.09.2007 tarihli arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesine ve eki krokiye göre, 70 m² büyüklüğündeki 10 no’lu dükkanın
arsa sahibi müvekkillerine ve 20-23 m² büyüklüğündeki 12 no’lu dükkanın dadavalı yüklenici
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olacağının
kararlaştırıldığını, ancak davalı şirket yetkilisi diğer davalı Mustafa Uçar’ın, vekaletnamedeki
yetkisini kötüye kullanarak, dükkan numaralarını birbiri ile değiştirip, 70 m² büyüklüğündeki
dükkanı 12 no’lu bağımsız bölüm olarak tescil ettirdiğini, daha sonra da bu dükkanı muvazaalı
olarak dava dışı Davut Uçar isimli kişiye sattığını, bu kişinin de kısa bir süre sonra söz konusu
dükkanı davalı şirkete sattığını ileri sürerek, 12 no’lu bağımsız bölümün, davalı San. ve Tic. Ltd. Şti. adına olan tapu kaydının iptali ile tüm
tahditlerinden ari şekilde müvekkilleri adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Asıl davada davalı Mustafa Uçar, iddiaların gerçek dışı olduğunu, hiç bir zaman diğer
davalı şirketin yetkilisi olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Asıl davada davalı San. ve Tic. Ltd. Şti.
temsilcisi, iddiaların gerçek dışı olduğunu, dava konusu dükkanı banka kredisi kullanarak
satın aldıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca
yükleniciye verilecek dükkanın20-23 m² arasında olacağının kararlaştırıldığı, sözleşmedeki
krokiye göre yükleniciye bırakılması gereken dükkan 12no’lu dükkan iken daha sonra 10 bağımsız bölüm numarası verilerek davacının uhdesinde bırakıldığı, davacılara
verilmesi gereken 70 m²’lik dükkana ise 12 bağımsız bölüm numarası verildiği, uyuşmazlık
konusu dükkanın değeri 75.000,00 TL iken davalı tarafta kalması gereken dükkanın 25.000,00
TL değerinde olduğu, davalı San. ve Tic. Ltd. Şti’nin
ortağı olan davalı Mustafa Uçar’ın vekalet ilişkisini kötüye kullanarak muvazaalı olarak
taşınmazı dava dışı Davut Uçar’a devrettiği, Davut Uçar’ın 18 gün sonra taşınmazı tekrar
davalı şirkete devrettiği gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile davalı şirket adına kayıtlı 12 no’lu
bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile eşit paylarla davacılar adına, davacılar adına kayıtlı
10 no’lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davalı şirket adına kaydına, fazlaya ilişkin
istemin reddine dair verilen karar,davacılar vekilinin temyiz istemi üzerine Yargıtay 15.
Hukuk Dairesi’nin 12.10.2011 tarih ve 2010/3775 E, 2011/5854 K sayılı ilamıyla, davacılar
vekilince 23.03.2010 tarihli dilekçe ile dava konusu 12 no’lu bağımsız bölümün tapusunun
iptali ile tüm tahditlerinden ari şekilde tescilinin talep edildiği, bu isteme karşı davalı tarafça
herhangi bir itiraz ileri sürülmediği, 12 no’lu taşınmazın tapu kaydında lehine tahdit konulan
gerçek ve tüzel kişilerin davanın tarafı olmalarının zorunlu olduğu, bu durumda bu kişiler
hakkında dava açılması için davacılar vekiline süre verilmesi, açılan davanın eldeki dava ile
birleştirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada verilen süre üzerine açılan
birleşen davada davacılar vekilince, 12 no’lu bağımsız bölüm üzerindeki tahditlerin
kaldırılması talep ve dava edilmiştir.
Birleşen davada davalı Ziraat Bankası A.Ş. vekili, San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kredi borcu nedeniyle taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğini,
gerek takip tarihinde gerekse ipoteğin tesis edildiği tarihte tapu kaydı üzerinde bunu
engelleyici bir kayıt bulunmadığını, TMK’nın 1023. maddesi uyarınca iyiniyetli olan
müvekkilinin kazanımının korunması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davalı Garanti Bankası A.Ş. vekili, müvekkilinin taraflar arasındaki
sözleşme ilişkisinden haberdar olmadığını, borcundan dolayı MDT İnş. Taah. İnş. Malz. Turz.
Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmaz üzerine iyiniyetle haciz konulduğunu ileri
sürerek, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davalı Aydın Belediye Başkanlığı, müvekkili lehine konulan haczin
iki yıllık satış isteme süresi dolduğundan düştüğünü ve yenilenmediğini savunarak, davanın
reddine istemiştir.
Birleşen davada davalı Racibe Mercan, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre;
asıl davada davalı Mustafa Uçar’ın vekalet yetkisini kötüye kullanarak, taraflar arasındaki
sözleşme uyarınca davacılara ait olması gereken 12 no’lu bağımsız bölümü muvazaalı olarak
önce dava dışı Davut Uçar’a, bu kişinin de aradan 18 gün geçtikten sonra asıl davada davalı
şirkete tapuda devrettiği, bu bakımdan asıl davadaki istemin yerinde olduğu, davalı Aydın
Belediye Başkanlığı’nın alacaklı olduğu icra dosyasında 06.03.2009 tarihinden bu yana işlem yapılmadığı, taşınmaz üzerine diğer davalılarca konulan ipotek ve hacizlerin tamamının dava
tarihinden önce tesis edildiği, lehlerine tahdit konulan birleşen davanın davalılarının, asıl
davanın tarafları arasındaki ilişkileri ve tapu iptaline neden olan devir işlemlerindeki vekaletin
kötüye kulanılması ya da muvazaa olgusunu bilmelerinin mümkün olmadığı, bu kişilerin kazanımlarının ortadan kaldırılmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı gerekçesiyle,
asıl davanın kabulü ile 12 no’lu bağımsız bölümün davalı San. ve Tic. Ltd. Şti. adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına tesciline,davacılar adına kayıtlı olan 10 no’lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davalı San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tesciline, birleşen davada, davalı Aydın Belediye Başkanlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, diğer davalılar hakkında açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davacılar vekili temyiz etmiştir.
1-Asıl davada davacılar vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Asıl dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davacı arsa
sahiplerine ait olduğu ileri sürülen 12 no’lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ve
davacılar adına tescili istemine ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nın 26/1 maddesi; “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır;
ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha
azına karar verebilir.” hükmünü içermektedir.
Mahkemece, 23.03.2010 tarihli ilk kararda da 10 no’lu bağımsız bölümün davacılar
adına olan tapu kaydının iptali ile anılan davalı adına tesciline karar verilmiştir. Davacılar
vekilince hüküm bu yönden de temyiz edilmiş olup, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nce bu temyiz istemi ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar verilmemiş, hüküm yukarıda
özetlenen diğer temyiz istemi yönünden asıl davada davacılar lehine bozulmuştur. Asıl davada
davacılar vekilinin kendileri adına kayıtlı 10 no’lu bağımsız bölümün davalı şirket adına tescil
edilmesine yönelik temyiz istemi yönünden Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nce herhangi bir karar
verilmemiş olduğundan, taraflardan herhangi biri lehine bozmaya uyulması ile usuli
kazanılmış hak oluşmamış olduğu kabul edilerek asıl davada davacılar vekilinin bu husustaki
temyiz isteminin incelenmesine geçilmiştir.
Mahkemece, dava konusu 12 no’lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptaline karar
verildikten sonra davalı San. ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından, davacılar adına kayıtlı 10 no’lu bağımsız bölüme ilişkin olarak harcı yatırılarak
açılmış bir karşı dava olmamasına rağmen, 10 no’lu bağımsız bölümün davalı şirket adına
tesciline karar verilmesi HMK’nın 26/1. maddesinde düzenlenen taleple bağlılık ilkesine
aykırı olmuştur.
2-Birleşen davada davacılar vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Dosya kapsamından, davacı arsa sahipleri ile davalı yüklenici San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Aydın 2. Noterliği’nde 06.09.2007 tarih ve 18197 Y.sayılı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, sözleşmenin “İşin Teslimi”
başlıklı 11. maddesinde, yüklenicinin yer tesliminden itibaren en geç 18 ay içerisinde yapı
kullanma izin belgesini almaya hazır olacak biçimde işi bitireceği ve mal sahibine teslim
edeceğinin kararlaştırıldığı, 28.08.2008 tarihinde kat irtifakının oluşturulduğu, dava konusu
12 no’lu bağımsız bölümün tapu kaydına birleşen davada davalı Racibe Mercan’ın alacaklı olduğu icra dosyasında 14.11.2008 tarihinde, davalı T.Garanti Bankası A.Ş.’nin alacaklı
olduğu icra dosyalarında 29.12.2008 tarihinde haciz konulduğu, davalı T.Ziraat Bankası A.Ş.
tarafından ise aynı taşınmaz ile ilgili 26.09.2008 tarihinde ipotek tesis edildiği anlaşılmıştır.
Mahkemece, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre davacı arsa sahiplerine düşen
70 m²’lik dükkanın bağımsız bölüm numarasının davalı yüklenici tarafından değiştirildiği,
davalı Mustafa Uçar tarafından vekalet görevini kötüye kullanarak dava dışı üçüncü kişiye devredildiği, bu kişi tarafından kısa sürede davalı yükleniciye devredildiği,
devirlerin muvazaalı olduğu gerekçesiyle 23.03.2010 tarihli ilk kararla,12 no’lu bağımsız
bölümün tapu kaydının iptaline karar verilmiş, bu karar davalılarca temyiz edilmemiştir.
Henüz işin başında arsa sahiplerince yükleniciye bir kısım tapu paylarının devredilmesi ona
finans kolaylığı sağlamak amacıyla yapılmış olup, avans niteliğindedir. Arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmesi ile ilgili tapuda herhangi bir şerh bulunmamakta ise de, sözleşmenin
imzalanmasından sonra, henüz teslim süresi dolmadan, yüklenicinin henüziş bedeli olarak
kararlaştırılan arsa payını hak etmediği bir aşamada, arsa üzerinde kat karşılığı inşaat
yapıldığı açıkça belli veya ufak bir araştırmayla belirlenebilir olduğu halde dava konusu
bağımsız bölüm üzerine konan haciz ya da ipotek şerhlerinden dolayı birleşen davada
davalıların iyiniyetli olarak kabul edilmeleri mümkün değildir.
Bu durumda mahkemece, dava konusu bağımsız bölümün tapu kaydındaki
birleşen davada davalılarca konulan ipotek ve haciz şerhlerinin kaldırılmasına karar verilmesi
gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ:
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davada davacılar
vekilinin (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen davada davacılar temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün, asıl ve birleşen davada davacılar yararına
BOZULMASINA
,
peşin alınan harçların istek halinde iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Feyzettin

Feyzettin

Iyi günler benim icralık olmuş banka borcum vardi. Ev araba 2 parca arazi ye haciz konmuştu. Ben borcu 06.11.2019 tarihinde ödedim. Avukat bir yıl sonra hacizler otomatik kalkar dedi ama yıl geçmesine rağmen hala e devlet ve tapu kayıtlarında görünüyor. İcra dairesine gidip 106-110 göre icranı kaldırılması için dilekçe vermem mi? Lazım. Bide ev araba arazi için ayrı ayrı mı?dilekçe vermem lazım. Tek dilekçe olur mu?
Teşekkürler

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Merhaba. Tek dilekçe olur. Dilekçe vermeniz şart. Kendiliğinden kalksa da sistemde gözükür. bu sebeple talep açmanız gerekir

Ayşenur

Ayşenur

Merhaba iyi günler avukat bey. Biz üç sene önce icralık bir evi borçları ile satın aldık. Evin üzerindeki borçların hepsini ödedik ancak e devletten düşmedi. Tapu üzerindeki icralık dosyaların açılmasından bu yana 4 5 sene geçti. Ben 106-110 maddelerini esas alarak icralık dosyaların tapu üzerinden düşmesi için dilekçe versem kabul olur mu

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Kabul olmama ihtimali daha yüksek. Bizzat borçlu olan taraf bunları yaparsa daha iyi olur. aksi takdirde dava açmanız gerekecek

İSA ONUR

İSA ONUR

merhaba mehmet bey.3/10/2019 tarihinde bankadan icralık olduk.5/10/2020 tarihinde icra müdürlüğüne dilekçe ile başvurduk.Süre dolmadı diye ret verdiler. Pandemi den dolayayımı olduğunu anlamadık.Birde bankadaki hesaplara bloke koymuşlar.Vereceğimiz dilekçede de bankayı ayrıca belirtmemiz gerekirmi?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Nakit paraya konulan haciz iik 106-110 a göre kaldırılamaz. Büyük ihtimalle red edilir. Fakat yazmanızda bir problem yok. Siz talebinizde onu da ekleyin. 3/10/2019 takibin başladığı takiptir belki de. Keşke haciz tarihine göre hareket etseydiniz

Suheyla

Suheyla

Merhaba,
Bizim banka hacmimiz var iki dosya görünüyor ve borç ödendi fakat bir tanesini avukat kendi açmış harcını yatırmış icra dairesi takipsizlikten kısmi kapama diyor ama iki borçta ödendi şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor. Yardımcı olmanız dileğiyle

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

borç ödendiyse 2 dosyayı da avukat kapatmalı. Aksi takdirde takibin iptali davası açılabilir. Eğer tapuda haciz varsa ve haciz konalı 1 yıl olmuşsa 106-110. maddelere göre haczin kaldırılmasını da isteyebilirsiniz ama en sağlıklısı doğrudan icra dosyasını kapatarak devam etmek

Süheyla

Süheyla

Teşekkür edrim

Suheyla

Suheyla

Avukat emekli olmuş hukuk bürosu varlık şirketine devrettiklerini söyledi fakat varlık şirketine iki borçta ödendi Borcunuz yok dediler dosya numarasını verince de takipsizlikle sonuçlanmış ama yaptırabilirsiniz denildi

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Takipsizlikle kapatılmış dosya için 106-110. maddeleri gayet de uygulanabilir. Yalnız bahsettiğiniz haciz kaldırma işi DOSYANIN KAPATILMASI ise o bu maddeler yoluyla olmuyor. 106-110. maddeleri ARAÇ veya GAYRİMENKUL hacizlerinin kapatımasına yarar.

ramazan

ramazan

slmlar Mehmet bey.üzerinde haciz olan bir aracı satın aldıktan sonra yeni sahibi olarak bahsettiginiz 106-110 kanun maddelerine göre icra süresi dolmuş ama aracın satısı istenmemis ise aracın yeni sahibi olarak icrayı kaldırmak için başvuruda bulunabilirmiyim?
Ayrıca haciz konduğu il başka bir il.Aracın sahibi olarak yaşadığım il farkl.Bu durumda yaşadığım il’den hacizi kaldırmak için dilekçe verebilirmiyim?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Evet. Talep edebilirsiniz. Siz bu başvuruda bulunabilirsiniz. Örnek Yargıtay kararını aşağıya ekliyorum. Ayrıca dilekçeyi bulunduğunuz yerdeki icra müdürlüğüne verip asıl icra dairesine gönderebilirsiniz.
“şikayetçi 3.kişinin icra takibinde taraf olmadığı, aracın sahibi veya alacaklı olmadığı” gerekçesi şikayetin reddine karar verilmesinin hanlış olduğu” Yargıtay 8 HD 2014/27200 E. 2016/15861 K. 21.11.2016

Alper

Alper

İyi günler Mehmet bey; babamın vefatı dolayısıyla oturduğu evin satışında problem Yaşıyoruz. 2007 ve 2008 yıllarından tapu üzerinde serh bulunduğunu söylüyorlar. İlgili dosyaların bulunduğu icra müdürlüklerine başvurdum fakat dosyanın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen ve dosyada takipsizlik kararı dolayısıyla kapatıldı yazmasına rağmen,icra müdürleri Şerhi kaldırmamakta ısrar ediyor..Bildiğim kadarıyla taşınmaz üzerinde iik nin 106 ve 110. Maddesi geregi Bir yıl içerisinde alacaklı satış için başvuru yapıp Bu taşınmazı sattirmazsa Borçlunun bir yıl sonra tapu üzerindeki şerhi kaldırma hakkı kanunen doğacaktır..İcra müdürlüğüne beş kere gittim beşinde da aynı cevabı aldım sizce nasıl bir yol takip etmeliyim..
Saygılar,iyi gunler dilerim..

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Memur muamelesini şikayet davası açabilirsiniz.

Ahmet Osmanoğlu

Ahmet Osmanoğlu

Merhaba Mehmet Bey;
2007 de Noter Satışını Yaptığım Aracıma Hacizlerden Dolayı Trafik Satışı Yapamadım. Aracın Üzerinde Hala haciz Göründüğü İçin Aracı Ne Alabiliyorum Ne Satabiliyorum. Araç Hurdaya Çıktı Hala Vergisini Ödüyorum. Nasıl Bir Yol İzlememi Önerirsiniz? Yardımlarınız İçin Şimdiden Teşekkür Ederim

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

6 ay geçti ise haciz düşer

özlemizmir

özlemizmir

Sayın avukatım, Bizim bir aracımız var bu araca 2013 yılında yakalama kararı çıktı ve yakalandı şu an araç bağlandı karşı tarafın avukatı dosyayı yenilememiş 6 aylık süre geçti bu aracı yedieminden almamız için ne yapmamız gerekiyor nasıl bir yol izlememiz lazım aynı borç yüzünden zaten eve haciz konulmuş durumda aracı satarsak ödeyebilecek durumdayız bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

6 aylık süreçte haciz yenilenmediyse yada satış istenmediyse haciz düşmüştür. Bu defa icra müdürlüğünden iik. 106-110. Maddelere göre haczin kaldırılmasını talep etmek gerekir.

AV. RÜMEYSA

AV. RÜMEYSA

Üstadım Merhabalar , İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haciz kalkarsa banka tarafından 89/1 gereğince konulan blokelerin akıbeti ne olacaktır. Masrafsız bir şekilde bu blokeleri kaldırmanın kolay bir yolu mevcut mudur? Şimdiden teşekkür ederim .İyi çalışmalar…

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Merhaba meslektaşım. Bankalara konulan hacizler 106 110a göre kaldırılmıyor ne yazık ki. Zira para ne kadar menkul hükmünde de olsa satışı mümkün olmadığı için 106-110 maddeleri uygulanmıyor.

Fakat şöyle bir durum var. Sonsuza kadar bu haczin kalacağı da söylenemeyeceğine göre yerleşik Yargıtay kararlarına göre menkuller için 6 aylık satış isteme süresinin bankadaki para hakkında 6 ay içinde paranın dosyaya gönderilmesi talebi şeklinde anlaşılması gerektiği sonucu çıkarılabilir.

Bu durumda 6 ay içinde icra dosyasına para istenmemişse haczin fekki istenebilmelidir.

En masrafsız haliyle dahi 5.5 TL ücret gerekecektir. Elektronik tebligat ile

Av. Cafer İZZET

Av. Cafer İZZET

Üstat, banka blokenin İİK m. 106 ve m.110 göre kaldırılması gerektiğine dair elinizde Yargıtay Kararı ver mı acaba ? İstanbul 27 İcra Dairesine derdimizi bir türlü anlatamadık gitti

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Var meslektaşım. Gün içinde yorum olarak tekrar paylaşırım. Bu konuda icra müdürleri genelde kaldırmıyor. Şikayet yoluna gitmemiz gerekiyor.

Erkan

Erkan

Sayın Mehmet Bey, aracımıza uzun yılla önce haciz koyuldu fakat satış istenmedi. Araç bizde duruyor. 106-110 maddelerini yeni öğrendim. Araç babamın üzerine fakat babam vefat etti. Mirasçısı olarak haczin kaldırılmasını ben talep edebilir miyim ?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Evet talep edebilirsiniz. Mirasçılık belgenizi de ekleyin sahipliğinizi de

Av. merdane terli

Av. merdane terli

Üstad Ticaret sicilde hisseler üzerinde haciz 106. Ve 110 maddeleri gereği.kalkarmı ?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Buda menkul mal hükmünde olduğundan kalkması gerekir. Zira satış istenmesi de pekala mümkün

Erdal Akbaş

Erdal Akbaş

diyelim ki taşınmazların haciz kalktı zaman aşımı oldu alacaklı tekrarlanır koyabilirmi

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Evet. Tekrar koydurabilir

Erkan

Erkan

Sayın Mehmet Bey, dediğiniz gibi mirasçılık belgem ve ruhsat fotokopisiyle birlikte başvurumu yaptım. şöyle bir karar alındı

“Yapılan dosya ve uyap incelemesine göre borçlunun kendi adına kayıtlı aracı olmayıp başka borçlu için talepte bulunduğu anlaşılmakla talebin REDDİNE şikayet/itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi”

Bu durumda ne yapmam gerekir ? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Başka borçlu için talepte bulunulmakla diyor. Tam mevzuyu anlamadanbyorum yapmak doğru olmaz ama şikayet hakkınız var icra mahkemesinde

Erkan

Erkan

Sayın Mehmet Bey, dosyada borçlu olanlardan biride ben olduğum için “başka borçlu adına yazmış” fakat ben varis olarak haczin kalkmasını istedim ama beni varis olarak değil dosya borçlusu olarak değerlendirmişler.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

O zaman 2. Bir talep açıp adıma kayıtlı şu araç diye talepte bulunun

Bülent

Bülent

Mehmet bey bir borcumdan dolayı 2011 yılında uzerime kayıtlı olan tapuya haciz konuldu
2011 yilindan 2018 yılına kadar alacaklı taraf her yıl düzenli olarak icra dosyasını açık tuttular 2018 den sonra dosyaya her hangi bir işlem uygulanmadı bu durumda haciz düşer mi yada yapmam gereken ne nasıl bir yol izlemeliyim

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Evet haciz düşer. 106-110. Maddeler uyarınca haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz

Ozan

Ozan

İyi günler Mehmet Bey,
İki yıldır yedi eminde bekleyen aracımız var bankalar aracı satmıyor son açılan dosya üzerinden 7 ay geçti.
Bu hafta icra kaldırma dilekçesi vereceğiz, bu durumda aracımızı rahatlıkla otoparktan alabilir miyiz?
Otoparkta beklediği süre boyunca oluşan vergi borcunu sildirebiliyormuşuz sanırım doğru mudur bu?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

son açılan dosya değil son konulan haciz tarihi önemlidir.

Ozan

Ozan

İyi günler Mehmet Bey,
İki yıldır yedi eminde bekleyen aracımız var bankalar aracı satmıyor son açılan dosya üzerinden 7 ay geçti.
Bu hafta icra kaldırma dilekçesi vereceğiz, bu durumda aracımızı rahatlıkla otoparktan alabilir miyiz?
Otoparkta beklediği süre boyunca oluşan vergi borcunu sildirebiliyormuşuz sanırım doğru mudur bu?

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

son açılan dosya değil son konulan haciz tarihi önemlidir.

Murat

Murat

Mehmet Bey Merhabalar,
Geçen sene almış olduğum arsa üzerinde haciz şerhi ile aldım. Haciz 17/07/2017 tarihinde konmuş ve 24/01/2018 tarihinde de satış avansı dosyaya depo edilmiş. Borç ödemesi dosya üzerinden değil ancak alacaklı avukatına yapılmış. 3 yılı aşkın süredir taşınmaz üzerinde haciz görünüyor. Haciz kaldırılması ne şekilde yapılır? Harç bedeli ödemeden haczin kaldırılması mümkün mü? Satış avansının dosyaya depo edildiği durumlarda zamanaşımı mümkün mü? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Normalde Hayır zamanaşımı yok dememiz gerekiyor ama bahsettiğiniz durum üzerinden 3 yıl geçmiş. Bu durumda alacaklının sırf haciz düşmesin diye bunu yaptığı açıktır. Ayrıca alacaklı ile konuşulursa satış talebimizden vazgeçiyoruz derse, hacizi de ardından siz kaldırabilirsiniz. Böylelikle alacaklı da yatırmış olduğu avansı geri alabilir

Murat

Murat

Mehmet Bey Merhabalar,
Geçen sene almış olduğum arsa üzerinde haciz şerhi ile aldım. Haciz 17/07/2017 tarihinde konmuş ve 24/01/2018 tarihinde de satış avansı dosyaya depo edilmiş. Borç ödemesi dosya üzerinden değil ancak alacaklı avukatına yapılmış. 3 yılı aşkın süredir taşınmaz üzerinde haciz görünüyor. Haciz kaldırılması ne şekilde yapılır? Harç bedeli ödemeden haczin kaldırılması mümkün mü? Satış avansının dosyaya depo edildiği durumlarda zamanaşımı mümkün mü? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Av. Mehmet Değirmenci

Av. Mehmet Değirmenci

Normalde Hayır zamanaşımı yok dememiz gerekiyor ama bahsettiğiniz durum üzerinden 3 yıl geçmiş. Bu durumda alacaklının sırf haciz düşmesin diye bunu yaptığı açıktır. Ayrıca alacaklı ile konuşulursa satış talebimizden vazgeçiyoruz derse, hacizi de ardından siz kaldırabilirsiniz. Böylelikle alacaklı da yatırmış olduğu avansı geri alabilir

kasım aktaş

kasım aktaş

Merhaba Mehmet bey
Arnavutköy belediyesi tarafından aracıma 04.09.2020 tarihinde haciz konuldu 6 aylık süre doldu dilekçe versem acaba haciz kalkar mı?

Admin

Admin

Belediyenin alacağının ne tür bir alacak olduğunu bilmeden cevap vermek doğru olmaz.
Belediyenin 2 türlü alacağı var. Birisi Amme alacaklarının tahsili hakkında kanun ile diğeri icra ve iflas kanunu ile talep edilebilir. Sizin borcunuzun hangisine dayandığına bakmak gerekir.
1.grupta vergiler, harçlar, katılma payları ve ecrimisil;
2.grupta satış, kira ve ücret gelirleri yer almaktadır.
Birinci grupta yer alan vergi, harç, katılma payı gelirleri kamu hukuku esaslarına göre
yürütülür ve bunların tahakkuku aşamasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, tahsili
aşamasında ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.
İkinci grupta yer alan gelir türleri ise tamamen özel hukuk hükümlerine göre tahakkuk
ve tahsil ettirilir. Bunların tahakkukunda sözleşme esasları, tahsilatında ise genel icra
hükümleri geçerlidir.Yani icra ve iflas kanununa göre talep edileilecek.
Bu durumda borcunuz amme alacağı ise haciz kalkmaz.

kasım aktaş

kasım aktaş

Merhaba Mehmet bey
Arnavutköy belediyesi tarafından aracıma 04.09.2020 tarihinde haciz konuldu 6 aylık süre doldu dilekçe versem acaba haciz kalkar mı?

Admin

Admin

Belediyenin alacağının ne tür bir alacak olduğunu bilmeden cevap vermek doğru olmaz.
Belediyenin 2 türlü alacağı var. Birisi Amme alacaklarının tahsili hakkında kanun ile diğeri icra ve iflas kanunu ile talep edilebilir. Sizin borcunuzun hangisine dayandığına bakmak gerekir.
1.grupta vergiler, harçlar, katılma payları ve ecrimisil;
2.grupta satış, kira ve ücret gelirleri yer almaktadır.
Birinci grupta yer alan vergi, harç, katılma payı gelirleri kamu hukuku esaslarına göre
yürütülür ve bunların tahakkuku aşamasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, tahsili
aşamasında ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.
İkinci grupta yer alan gelir türleri ise tamamen özel hukuk hükümlerine göre tahakkuk
ve tahsil ettirilir. Bunların tahakkukunda sözleşme esasları, tahsilatında ise genel icra
hükümleri geçerlidir.Yani icra ve iflas kanununa göre talep edileilecek.
Bu durumda borcunuz amme alacağı ise haciz kalkmaz.

Can

Can

Merhabalar
Kullanmakta olduğumuz tarlada yaklaşık 20 kadar hissedar var. Hisseleri topluyoruz fakat bazı kişilerin hisselerinde banka kredi, özel borç vs haciz var bu yüzden alamıyoruz hisseler belli bir dönümün altında olduğu için satış da istenmiyor. Fakat hepsinde haciz duruyor, i. İ. K 106 ve 110 md. Dayanarak hissedarlar tarafından dilekçe verip bu hacizleri kaldırabilir miyiz?
Teşekkürler.

Admin

Admin

1 yıllık satış isteme süresi geçmişse evet düşürülebilir. Ayrıca satış istemenize engel bir durum yok. İzale-i şuyu davası açabilirsiniz

Can

Can

Merhabalar
Kullanmakta olduğumuz tarlada yaklaşık 20 kadar hissedar var. Hisseleri topluyoruz fakat bazı kişilerin hisselerinde banka kredi, özel borç vs haciz var bu yüzden alamıyoruz hisseler belli bir dönümün altında olduğu için satış da istenmiyor. Fakat hepsinde haciz duruyor, i. İ. K 106 ve 110 md. Dayanarak hissedarlar tarafından dilekçe verip bu hacizleri kaldırabilir miyiz?
Teşekkürler.

Admin

Admin

1 yıllık satış isteme süresi geçmişse evet düşürülebilir. Ayrıca satış istemenize engel bir durum yok. İzale-i şuyu davası açabilirsiniz

EMRE BEY

EMRE BEY

Mehmet bey iyi günler dilerim hacizli olarak satın aldığım arsada 2011 yılından haciz dosyasını bilerekten aldım. 2011 yılından beri dosyaya avans yatırılmasına rağmen karşı taraf satış istememiş. İcra dairesine yaptığım başvurular üzerine dosyada avans yattığını ve bu sebeple icranın düşürülmüyeceğini söylüyorlar. Karşı tarafla anlaşmam olanaksız bu durumda ne yapabiliriz? Karşı satışta istemiyor

Admin

Admin

Memur muamelesini şikayette bulunun. üzerinden 10 yıl geçmiş, yenilenmemiş sadece satış istenmiş diye 10 yıl geçmiş bir hacizin baki kalmaması gerekir

EMRE BEY

EMRE BEY

Mehmet bey iyi günler dilerim hacizli olarak satın aldığım arsada 2011 yılından haciz dosyasını bilerekten aldım. 2011 yılından beri dosyaya avans yatırılmasına rağmen karşı taraf satış istememiş. İcra dairesine yaptığım başvurular üzerine dosyada avans yattığını ve bu sebeple icranın düşürülmüyeceğini söylüyorlar. Karşı tarafla anlaşmam olanaksız bu durumda ne yapabiliriz? Karşı satışta istemiyor

Admin

Admin

Memur muamelesini şikayette bulunun. üzerinden 10 yıl geçmiş, yenilenmemiş sadece satış istenmiş diye 10 yıl geçmiş bir hacizin baki kalmaması gerekir

Salih yildirim

Salih yildirim

Merhaba iyi günler, Mehmet bey terekenin borca batık olduğu davasını kazandık ,vergi dairesi itarazda bulundu akabinde dava istinafa gitti,ve aracıma vergi dairesi tarafından e haciz konuldu, ve üstünden yaklaşık 8 ay gibi bir süre geçti ,İİK NİN 106 ve 110 maddeleri burda devreye girer mi,bilgi verirseniz sevinirim .

Admin

Admin

Vergi dairesi hacizlerinde iik uygulanmıyor

Salih yildirim

Salih yildirim

Merhaba iyi günler, Mehmet bey terekenin borca batık olduğu davasını kazandık ,vergi dairesi itarazda bulundu akabinde dava istinafa gitti,ve aracıma vergi dairesi tarafından e haciz konuldu, ve üstünden yaklaşık 8 ay gibi bir süre geçti ,İİK NİN 106 ve 110 maddeleri burda devreye girer mi,bilgi verirseniz sevinirim .

Admin

Admin

Vergi dairesi hacizlerinde iik uygulanmıyor

Yasin

Yasin

İyi günler diliyorum ben işlerimin kötü gitmesi sebebiyle iflas ettim ve üzerime kayıtlı 2 aracım var araçlarda toplam 23 adet haciz dosyası bulunuyor 2 Araca da aynı hacizler konulmuş ve e devlet üzerinde hak mahrumiyeti var yazıyor uyap vatandaş da 15 haciz dosyam görünüyor ilk açılan haciz dosyam 2014 yılında son açılan dosyam 2021 2inci ayda aracımın birini satabilsem tüm borçlarımı ödeyeceğim ama ikisinde de aynı haciz dosyaları var satış yapamıyorum ne gibi bir yol izleyebiliriz araçlarıma el konulmuyor alacaklı da satamıyor bende satamıyor ama mauyene sigorta yaptırıp kullanıyorum cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

Yasin

Yasin

E devlet üzerinde 23 dosyam varken uyap vatandaş da 15 tane görünüyor ve 2 tanesi açık diğerleri haciz görünüyor ama takipsizlikten kapalı yazıyor e devlette görünen kalan 8 dosyayı da göremiyorum

Admin

Admin

Uyap vatandaş portal dan dosya gizleme yapmış olabilirsiniz. Başka açıklaması yok

Admin

Admin

Aracın satışını sizde isteyebilirsiniz icra dosyasından

Yasin

Yasin

Noterde satış yapma imkanım varmıdır başkasının üstüne

Yasin

Yasin

İyi günler diliyorum ben işlerimin kötü gitmesi sebebiyle iflas ettim ve üzerime kayıtlı 2 aracım var araçlarda toplam 23 adet haciz dosyası bulunuyor 2 Araca da aynı hacizler konulmuş ve e devlet üzerinde hak mahrumiyeti var yazıyor uyap vatandaş da 15 haciz dosyam görünüyor ilk açılan haciz dosyam 2014 yılında son açılan dosyam 2021 2inci ayda aracımın birini satabilsem tüm borçlarımı ödeyeceğim ama ikisinde de aynı haciz dosyaları var satış yapamıyorum ne gibi bir yol izleyebiliriz araçlarıma el konulmuyor alacaklı da satamıyor bende satamıyor ama mauyene sigorta yaptırıp kullanıyorum cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

Yasin

Yasin

E devlet üzerinde 23 dosyam varken uyap vatandaş da 15 tane görünüyor ve 2 tanesi açık diğerleri haciz görünüyor ama takipsizlikten kapalı yazıyor e devlette görünen kalan 8 dosyayı da göremiyorum

Admin

Admin

Uyap vatandaş portal dan dosya gizleme yapmış olabilirsiniz. Başka açıklaması yok

Admin

Admin

Aracın satışını sizde isteyebilirsiniz icra dosyasından

Yasin

Yasin

Noterde satış yapma imkanım varmıdır başkasının üstüne

Sonnur atlıg

Sonnur atlıg

Mehmet bey benim bir gayrimenkulün var içinde oturuyorum üzerinde icra var 13 tane binayı kentsel dönüşüm için mütait verecekler benim icralık durumum ne olacak ruhsat kalına bilirmi bina olarak

Sonnur atlıg

Sonnur atlıg

Mehmet bey benim bir gayrimenkulün var içinde oturuyorum üzerinde icra var 13 tane binayı kentsel dönüşüm için mütait verecekler benim icralık durumum ne olacak ruhsat kalına bilirmi bina olarak

Sonnur atlıg

Sonnur atlıg

Süper .. harikasınız

Sonnur atlıg

Sonnur atlıg

Süper .. harikasınız

Sonnur atlıg

Sonnur atlıg

Citibank a 2010 yılından borcun vardı 2011 yılında ödedim ama banka kapanmış taşınmasının üzerinde haciz görünüyor muhattap yok nasıl kaldıra bilirim birde yevmiye ne dır 106 ve 110 dan yararlanacak dilekçede yevmiye yazmam gerekiyormu

Admin

Admin

yevmiye no yazmanız gerekmez. Şu şu tapuma şu tarihte haciz konulmuştur ama satış istenmemiştir demeniz gerekir

Sonnur atlıg

Sonnur atlıg

Citibank a 2010 yılından borcun vardı 2011 yılında ödedim ama banka kapanmış taşınmasının üzerinde haciz görünüyor muhattap yok nasıl kaldıra bilirim birde yevmiye ne dır 106 ve 110 dan yararlanacak dilekçede yevmiye yazmam gerekiyormu

Admin

Admin

yevmiye no yazmanız gerekmez. Şu şu tapuma şu tarihte haciz konulmuştur ama satış istenmemiştir demeniz gerekir

Ramazan Günay

Ramazan Günay

merhaba,
aracımın üzerinde haciz vardı. borcumu ödedim ve 2 yıldır da aracımın üzerindeki haciz işlemini kaldırma talebinde bulunmadım. alacaklı taraf da herhangi bir işlem yapmadı bu 2 yılda. şimdi aracımı satmak istediğimi söylediğimde; karşı tarafın avukatı; elden ödeme yapılmıştır diye yazı vermiş icra dairesine. icra dairesi de şimdi harç yatırmadan araç üzerindeki haczi kaldırmayacağını söyledi. oysa ben dosya kapatma değil; 2 yıldır satış isteme olmadığı için araç üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ediyorum. Acaba bu talebim haklı mı?

Admin

Admin

Evet bu talebiniz haklı 100-600 ona göre satış isteme süresi geçmiştir haciz düşmüştür deyip talep açın

Ramazan Günay

Ramazan Günay

merhaba,
aracımın üzerinde haciz vardı. borcumu ödedim ve 2 yıldır da aracımın üzerindeki haciz işlemini kaldırma talebinde bulunmadım. alacaklı taraf da herhangi bir işlem yapmadı bu 2 yılda. şimdi aracımı satmak istediğimi söylediğimde; karşı tarafın avukatı; elden ödeme yapılmıştır diye yazı vermiş icra dairesine. icra dairesi de şimdi harç yatırmadan araç üzerindeki haczi kaldırmayacağını söyledi. oysa ben dosya kapatma değil; 2 yıldır satış isteme olmadığı için araç üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ediyorum. Acaba bu talebim haklı mı?

Admin

Admin

Evet bu talebiniz haklı 100-600 ona göre satış isteme süresi geçmiştir haciz düşmüştür deyip talep açın

Ahmet çelik

Ahmet çelik

Mehmet bey merhaba, şahsıma ait borçlarımdan dolayı miras kalan 20/3 paya sahip olduğum araca 2018 de haciz konuldu iki üç hafta önce icra dairesine araçtaki hissemin satışıyla alakalı yazılı talepte bulundum ve uyap sistemine dahi talebim işlenmeden sözlü olarak talebim reddedildi mahkemeye başvurmam gerektiği söylendi bu haftada iik 106 ve 110 maddelerinden haberdar oldum ve 6 ay içerisinde satış talebinde bulunulmadığından dolayı icra dairesine yazılı olarak haczin kaldırılması talebinde bulundum talebimden bir gün sonra uyap sisteminden kontrol ettiğimde ise talebim doğrultusunda icra dairesinin emniyete hazcin kaldırılması talebi yazısını gördüm işin tuhafı aynı saat ve dakikada da Alacaklı vekilinin haczin yenilenmesi talebini ve neticesinde de icra dairesinin emniyete haciz koyulması istemini gördüm, şimdi sayın avukat abim ben ne yapmam lazım, haczi kaldırın diyorum kaldırıyorlar bi yandan da alacaklı vekiline de haber uçurup haczi yenilenmesi yönünde telkinde bulunuyorlar (çünkü işlemin aynı saat ve dakikada yapılması tesadüf olamaz bence) araçtaki hissemi satın borcum kısmen de olsa ödenmiş olur ve en önemlisi de diğer hissedarların dilinden kurtulmuş olurum diyorum onada biz hisseli araç satışı yapmadık yapamayız diyolar, sayın avukat abim bu işin bi çıkış yolu yokmu, dersen ki borcu öde kurtul şuan o borcu ödemem mümkün, ben napim senden rica etsem bana yol gösterirmisin.

Ahmet çelik

Ahmet çelik

Avukat abim borcu ödemem mümkün değil demek istedim “değil” kelimesini eksik yazmışım kusuruma bakma

Ahmet çelik

Ahmet çelik

Mehmet bey merhaba, şahsıma ait borçlarımdan dolayı miras kalan 20/3 paya sahip olduğum araca 2018 de haciz konuldu iki üç hafta önce icra dairesine araçtaki hissemin satışıyla alakalı yazılı talepte bulundum ve uyap sistemine dahi talebim işlenmeden sözlü olarak talebim reddedildi mahkemeye başvurmam gerektiği söylendi bu haftada iik 106 ve 110 maddelerinden haberdar oldum ve 6 ay içerisinde satış talebinde bulunulmadığından dolayı icra dairesine yazılı olarak haczin kaldırılması talebinde bulundum talebimden bir gün sonra uyap sisteminden kontrol ettiğimde ise talebim doğrultusunda icra dairesinin emniyete hazcin kaldırılması talebi yazısını gördüm işin tuhafı aynı saat ve dakikada da Alacaklı vekilinin haczin yenilenmesi talebini ve neticesinde de icra dairesinin emniyete haciz koyulması istemini gördüm, şimdi sayın avukat abim ben ne yapmam lazım, haczi kaldırın diyorum kaldırıyorlar bi yandan da alacaklı vekiline de haber uçurup haczi yenilenmesi yönünde telkinde bulunuyorlar (çünkü işlemin aynı saat ve dakikada yapılması tesadüf olamaz bence) araçtaki hissemi satın borcum kısmen de olsa ödenmiş olur ve en önemlisi de diğer hissedarların dilinden kurtulmuş olurum diyorum onada biz hisseli araç satışı yapmadık yapamayız diyolar, sayın avukat abim bu işin bi çıkış yolu yokmu, dersen ki borcu öde kurtul şuan o borcu ödemem mümkün, ben napim senden rica etsem bana yol gösterirmisin.

Ahmet çelik

Ahmet çelik

Avukat abim borcu ödemem mümkün değil demek istedim “değil” kelimesini eksik yazmışım kusuruma bakma

Ahmet çelik

Ahmet çelik

Mehmet bey merhaba, şahsıma ait borçlarımdan dolayı miras kalan 20/3 paya sahip olduğum araca 2018 de haciz konuldu iki üç hafta önce icra dairesine araçtaki hissemin satışıyla alakalı yazılı talepte bulundum ve uyap sistemine dahi talebim işlenmeden sözlü olarak talebim reddedildi mahkemeye başvurmam gerektiği söylendi bu haftada iik 106 ve 110 maddelerinden haberdar oldum ve 6 ay içerisinde satış talebinde bulunulmadığından dolayı icra dairesine yazılı olarak haczin kaldırılması talebinde bulundum talebimden bir gün sonra uyap sisteminden kontrol ettiğimde ise talebim doğrultusunda icra dairesinin emniyete hazcin kaldırılması talebi yazısını gördüm işin tuhafı aynı saat ve dakikada da Alacaklı vekilinin haczin yenilenmesi talebini ve neticesinde de icra dairesinin emniyete haciz koyulması istemini gördüm, şimdi sayın avukat abim ben ne yapmam lazım, haczi kaldırın diyorum kaldırıyorlar bi yandan da alacaklı vekiline de haber uçurup haczi yenilenmesi yönünde telkinde bulunuyorlar (çünkü işlemin aynı saat ve dakikada yapılması tesadüf olamaz bence) araçtaki hissemi satın borcum kısmen de olsa ödenmiş olur ve en önemlisi de diğer hissedarların dilinden kurtulmuş olurum diyorum onada biz hisseli araç satışı yapmadık yapamayız diyolar, sayın avukat abim bu işin bi çıkış yolu yokmu, dersen ki borcu öde kurtul şuan o borcu ödemem mümkün değil, ben nasıl bi yol izlemem gerekiyor, rica etsem bana yol gösterirmisin.

Admin

Admin

Mahkeme yoluna başvurup iik 121 e göre satış istenebilir

Ahmet çelik

Ahmet çelik

Mehmet bey merhaba, şahsıma ait borçlarımdan dolayı miras kalan 20/3 paya sahip olduğum araca 2018 de haciz konuldu iki üç hafta önce icra dairesine araçtaki hissemin satışıyla alakalı yazılı talepte bulundum ve uyap sistemine dahi talebim işlenmeden sözlü olarak talebim reddedildi mahkemeye başvurmam gerektiği söylendi bu haftada iik 106 ve 110 maddelerinden haberdar oldum ve 6 ay içerisinde satış talebinde bulunulmadığından dolayı icra dairesine yazılı olarak haczin kaldırılması talebinde bulundum talebimden bir gün sonra uyap sisteminden kontrol ettiğimde ise talebim doğrultusunda icra dairesinin emniyete hazcin kaldırılması talebi yazısını gördüm işin tuhafı aynı saat ve dakikada da Alacaklı vekilinin haczin yenilenmesi talebini ve neticesinde de icra dairesinin emniyete haciz koyulması istemini gördüm, şimdi sayın avukat abim ben ne yapmam lazım, haczi kaldırın diyorum kaldırıyorlar bi yandan da alacaklı vekiline de haber uçurup haczi yenilenmesi yönünde telkinde bulunuyorlar (çünkü işlemin aynı saat ve dakikada yapılması tesadüf olamaz bence) araçtaki hissemi satın borcum kısmen de olsa ödenmiş olur ve en önemlisi de diğer hissedarların dilinden kurtulmuş olurum diyorum onada biz hisseli araç satışı yapmadık yapamayız diyolar, sayın avukat abim bu işin bi çıkış yolu yokmu, dersen ki borcu öde kurtul şuan o borcu ödemem mümkün değil, ben nasıl bi yol izlemem gerekiyor, rica etsem bana yol gösterirmisin.

Admin

Admin

Mahkeme yoluna başvurup iik 121 e göre satış istenebilir

Ahmet Furkan

Ahmet Furkan

Merhaba, 2009 yılında borçlarımdan dolayı tapuma haciz konuldu. Fakat 2010 dan bu yana dosya ile alakalı dönüş yapılmadı. E devlette adıma gözüken Tapunun üzerinde ki şerh haczini kaldırmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Ve dosya takipsizlikten dolayı kapatılmış. Fakat e devlette hala şerh olarak gözükmekte.

Örnek verecek olursam bundan bir zaman sonra alacaklı şahsıma ait yeniden bir borç çıkarabilir mi? Yoksa 2021 yılı itibariyle üzerinden 10 yıl geçmişken bu borç kalıcı olarak silindi mi?

Admin

Admin

Son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmişse zamanaşımına uğramıştır. Senet ise 3 yıl Kira ise 5 yıldır bu süre

Ahmet Furkan

Ahmet Furkan

Merhaba, 2009 yılında borçlarımdan dolayı tapuma haciz konuldu. Fakat 2010 dan bu yana dosya ile alakalı dönüş yapılmadı. E devlette adıma gözüken Tapunun üzerinde ki şerh haczini kaldırmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Ve dosya takipsizlikten dolayı kapatılmış. Fakat e devlette hala şerh olarak gözükmekte.

Örnek verecek olursam bundan bir zaman sonra alacaklı şahsıma ait yeniden bir borç çıkarabilir mi? Yoksa 2021 yılı itibariyle üzerinden 10 yıl geçmişken bu borç kalıcı olarak silindi mi?

Admin

Admin

Son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmişse zamanaşımına uğramıştır. Senet ise 3 yıl Kira ise 5 yıldır bu süre

Ali Cömert

Ali Cömert

Merhabalar bnm sirket hesabima 2017 yilindan icra yapildi en son yenileme tarihi 2018 yenileme yapmadiklari icin ben 110 ve 106 maddeye gore haciz kaldirma talebinde bulundum fakat hicbir icra dairesi bu yazilari isleme almadı ne yapmaliyim.

Admin

Admin

İşleme almaması başka red etmesi başkadır. Alınmamışsa daireye gidip söyleyin. Ne yazık ki söylemedikçe umursamıyorlar

Ali Cömert

Ali Cömert

Merhabalar bnm sirket hesabima 2017 yilindan icra yapildi en son yenileme tarihi 2018 yenileme yapmadiklari icin ben 110 ve 106 maddeye gore haciz kaldirma talebinde bulundum fakat hicbir icra dairesi bu yazilari isleme almadı ne yapmaliyim.

Admin

Admin

İşleme almaması başka red etmesi başkadır. Alınmamışsa daireye gidip söyleyin. Ne yazık ki söylemedikçe umursamıyorlar